V podhůří Orlických hor, v romantickém údolí Zlatého potoka, naleznete malebnou vesnici Podbřezí (323 m n. m.). První písemná zpráva o její existenci je doložena v roce 1380. V místě dnešního zámeckého areálu byla postavena tvrz s hospodářskými budovami, obyvatelstvo tvořili drobní řemeslníci se zemědělským zázemím. V 17. století zde žila početná židovská obchodní komunita, která měla vlastní školu a synagogu. Posledním svědkem jejího působení v obci je lesní židovský hřbitov s náhrobními kameny právě ze 17. století. Dominantou vesnice je zámek Skalka, naposledy přestavěný v 18. století. V zámecké kapli jsou dodnes pořádány výstavy. Nejznámější osobností Podbřezí byl místní buditel, zámecký kaplan na Skalce Msgre. Pavel Rozínek (1867 – 1923). Také muzikant a skladatel dechové hudby Josef Hynek (1928 – 1994) proslavil své rodiště. Svou nejznámější skladbou, valčíkem „U Zlatého potoka“, vyjádřil lásku rodnému kraji. Nejen pestrost a početnost společenských, kulturních i sportovních akcí je dokladem, že titul „Vesnice roku 2006 Královéhradeckého kraje“ získala obec plným právem. Na vás je vypátrat, proč Podbřezí má patrona v osobě Helenky Mladotové, krásné dcerky rytíře Mladoty ze Solopysk.

 

www.podbrezi.cz