rozcestnik  zahlavi 
 
 
 

Představení DSO

Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory, který je zakládajícím členem Euroregionu Glacensis, byl založen v roce 1992 a slučoval 29 malých horských a podhorských obcí. V roce 2018 je součástí DSO 23 obcí. Cílem je chránit a podporovat společné zájmy obcí, zejména spolupracovat při obnově a rozvoji venkova, koordinovat činnost v oblasti cestovního ruchu a podporovat hospodářsko-sociální a kulturní rozvoj. Jednotlivé obce spolupracují s polskými partnery při pořádání kulturních i zájmových akcí, připravují prezentace škol, kulturních zařízení i spolků.

Společným produktem podporujícím turismus je projekt Kačenčina pohádková říše, která vychází z knihy Pohádky z Orlických hor od Josefa Lukáška z Bystrého. Každá členská obec má svého vlastního patrona a jeho příběh. Výtvarně vše ztvárnila paní Jarmila Haldová ze Sedloňova. Návštěvníci pohádkové říše mohou v jednotlivých obcích sbírat razítka patronů. Více informací o projektu najdete ve vybraných informačních centrech a na webu Kačenčiny pohádkové říše. Orlické hory jsou krásné nejen v zimě, kdy jim vládne Rampušák, ale i v jiných ročních obdobích, kdy vládu nad nimi přebírá Kačenka.

O to, abyste se u nás cítili jako v pohádce, se postarají nejen obyvatelé obcí, ale především ochránci a patroni Orlických hor princezna Kačenka, Rampušák a jejich doprovod, skřítkové, víly, vodníci i čerti.

Nevěříte? Přijďte se přesvědčit !

dso spol foto

Historické foto

 

dso foto 2018

Společné foto z prosince 2018