Pohraniční obec (580 m n. m.) nad pravým břehem Divoké Orlice patří svým rekreačním charakterem mezi hojně navštěvovaná místa východní části Orlických hor. K Zemské bráně, jednomu z nejpůvabnějších míst hor, Ledříčkově skále i Pašerácké lávce je odsud jen skok. Lyžovat v Bartošovicích začali jako jedni z prvních. V současnosti lyžařský areál Nella dává příležitost jak začínajícím lyžařům, tak i těm zkušenějším. Je zároveň ideálním místem pro zimní rekreaci rodin s dětmi. Ve středu obce stojí kostel sv. Máří Magdalény z roku 1673, který byl původně dřevěný, později kamenný. Stavební památkou je i hřbitovní brána z roku 1740. Na Vrchní Orlici se nachází kostel sv. Jana Nepomuckého a v Neratově (patřícímu k Bartošovicím) barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je v současnosti rekonstruován a právem patří mezi vyhledávaná poutní místa Orlických hor. Za svého patrona si obec, kde se nachází hraniční přechod (Bartošovice - Niemojów) do Polska, zvolila zbojníka Ledříčka, postavu historicky doloženou z první poloviny 19. století. Tento Jánošík Orlických hor, jak je s oblibou nazýván, trápil vrchnost v širokém okolí. Rozhodně si návštěvu Bartošovic a okolí nenechte ujít. Jistě vám učaruje Divoká Orlice, která u Zemské brány proniká nádhernými peřejemi balvanitým řečištěm s četnými obřími hrnci a skalními výchozy do vnitrozemí.

www.udeska.info/bartosovice