Návrh Závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2018 (vyvěšeno 29.5. 2019)

Součástí Závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2018 je: Zpráva o hospodaření DSO za rok 2018, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zpráva a Výkazy k 31.12. 2018.

 

Závěrečný účet DSO Region Orlické hory za rok 2017 (vyvěšeno 23.5. 2018)

Součástí Závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2017 je: Zpráva o hospodaření DSO za rok 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zpráva a Výkazy k 31.12. 2017.

 

Závěrečný účet DSO Region Orlické hory za rok 2016

Součástí Závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2016 je: Zpráva o hospodaření DSO za rok 2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zpráva a Výkazy k 31.12. 2016.

 

Závěrečný účet DSO Region Orlické hory za rok 2014

Součástí Závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2014 je: Zpráva o hospodaření DSO za rok 2014, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zpráva a Výkazy k 31.12. 2014.