Schválený Závěrečný účet DSO Region Orlické hory za rok 2018 (vyvěšeno 28.6. 2018)

Schválený Závěrečný účet DSO za rok 2018

 

Návrh Závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2018 (vyvěšeno 29.5. 2019)

Součástí Závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2018 je: Zpráva o hospodaření DSO za rok 2018, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zpráva a Výkazy k 31.12. 2018.

 

Závěrečný účet DSO Region Orlické hory za rok 2017 (vyvěšeno 23.5. 2018)

Součástí Závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2017 je: Zpráva o hospodaření DSO za rok 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zpráva a Výkazy k 31.12. 2017.

 

Závěrečný účet DSO Region Orlické hory za rok 2016

Součástí Závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2016 je: Zpráva o hospodaření DSO za rok 2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zpráva a Výkazy k 31.12. 2016.

 

Závěrečný účet DSO Region Orlické hory za rok 2014

Součástí Závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2014 je: Zpráva o hospodaření DSO za rok 2014, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zpráva a Výkazy k 31.12. 2014.