Schválený Závěrečný účet DSO Region Orlické hory za rok 2023 (vyvěšeno 27.5. 2024)

Schválený Závěrečný účet DSO za rok 2023

 

Návrh Závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2023 (vyvěšeno 29.4. 2024)

Součástí Závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2023 je: Zpráva o hospodaření DSO za rok 2023, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Záznam o projednání návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zpráva a Výkazy k 31.12. 2023.

 

Schválený Závěrečný účet DSO Region Orlické hory za rok 2022 (vyvěšeno 6.6. 2023)

Schválený Závěrečný účet DSO za rok 2022

 

Návrh Závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2022 (vyvěšeno 17.4. 2023)

Součástí Závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2022 je: Zpráva o hospodaření DSO za rok 2022, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zpráva a Výkazy k 31.12. 2022.

 

Schválený Závěrečný účet DSO Region Orlické hory za rok 2021 (vyvěšeno 30.5. 2022)

Schválený Závěrečný účet DSO za rok 2021

 

Návrh Závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2021 (vyvěšeno 4.5. 2022)

Součástí Závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2021 je: Zpráva o hospodaření DSO za rok 2021, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zpráva a Výkazy k 31.12. 2021.

 

Schválený Závěrečný účet DSO Region Orlické hory za rok 2020 (vyvěšeno 1.7. 2021)

Schválený Závěrečný účet DSO za rok 2020

 

Návrh Závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2020 (vyvěšeno 19.5. 2021)

Součástí Závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2020 je: Zpráva o hospodaření DSO za rok 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zpráva a Výkazy k 31.12. 2020.

 

Schválený Závěrečný účet DSO Region Orlické hory za rok 2019 (vyvěšeno 9.7. 2020)

Schválený Závěrečný účet DSO za rok 2019

 

Návrh Závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2019 (vyvěšeno 25.5. 2020)

Součástí Závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2019 je: Zpráva o hospodaření DSO za rok 2019, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zpráva a Výkazy k 31.12. 2019.

 

Schválený Závěrečný účet DSO Region Orlické hory za rok 2018 (vyvěšeno 28.6. 2019)

Schválený Závěrečný účet DSO za rok 2018

 

Návrh Závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2018 (vyvěšeno 29.5. 2019)

Součástí Závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2018 je: Zpráva o hospodaření DSO za rok 2018, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zpráva a Výkazy k 31.12. 2018.

 

Závěrečný účet DSO Region Orlické hory za rok 2017 (vyvěšeno 23.5. 2018)

Součástí Závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2017 je: Zpráva o hospodaření DSO za rok 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zpráva a Výkazy k 31.12. 2017.

 

Závěrečný účet DSO Region Orlické hory za rok 2016

Součástí Závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2016 je: Zpráva o hospodaření DSO za rok 2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zpráva a Výkazy k 31.12. 2016.

 

Závěrečný účet DSO Region Orlické hory za rok 2014

Součástí Závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2014 je: Zpráva o hospodaření DSO za rok 2014, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zpráva a Výkazy k 31.12. 2014.