Jako první německý majitel Rokytnice, koupil panství dne 23. 5. 1567 Jáchym rytíř Mauschwitz z Armenruh, pocházející z Lužice. V roce 1585, v němž také téměř jako stařec devadesátipětiletý, začal přestavbu původního asi opevněného statku v Rokytnici na zámek, kterou již nedokončil. Je pochován v rokytnickém zámeckém kostele, kde se dosud zachoval náhrobník s jeho postavou v renesanční zbroji v životní velikosti. Pro uspořádání poměrů na panství založil první pozemkovou knihu a dal vypracovat pro své poddané tzv. Trojdílný pořádek v českém jazyce, který byl každé čtvrtletí předčítán všem vrstvám poddaných na panství.

Pověst vypráví, že v době, kdy Jáchym koupil rokytnické panství, nebyla ještě přesně stanovena hranice se sousedním žambereckým panstvím. K jejímu pevnému stanovení se páni obou panství dohodli, že každý z nich v určenou časnou ranní hodinu vyjde ze svého rytířského sídla. Na místě pak, kde by se oba páni statků sešli, měla být stanovena hranice mezi oběma panstvími. Podle této dohody měl hrabě z Bubna v určenou hodinu vyrazit ze Žamberka. Když však kráčel dál po stanovené cestě, přišel téměř až k městečku Rokytnice ke stromu, který se ještě dlouho ukazoval. Nepotkal však, ani neviděl Mauschwitze, a proto poslal svého doprovázejícího sluhu do rokytnického zámku. Ten prý nalezl Mauschwitze v posteli a vyřídil mu otázku svého pána, zda by měl hrabě z Bubna přijít až do městečka Rokytnice. Mauschwitz prý potom teprve vstal a brzy vyšel se sluhou. Tak byla určena hranice mezi oběma panstvími těsně u městečka Rokytnice, jak bylo provedeno a jak to bylo skutečně až do nové doby. Vlastník rokytnického panství však byl od této doby nazýván „líný Mauschwitz“.

Po smrti Jáchyma Mauschwitze se ujal vlastnictví panství Rokytnice jeho syn Kryštof, který byl líčen jako prchlivý bojovný muž. Jednal zle se svými poddanými, žil v neustálých potyčkách a sporech se svými pozemkovými sousedy v Rychnově a Žamberku a jednou musel pro urážku rychnovské hraběnky a pro hrubé spílání jednoho ze svých poddaných složit peněžitou pokutu 1.500 kop grošů.

Jeho spory a kruté zacházení s poddanými se vyhrotilo natolik, že mu v roce 1615 patrně úmyslným zapálením vyhořela vlastní stáj v Rokytnici, při ní_ zahynula celá kopa krav a jiného dobytka a bylo zničeno hodně obilí. V roce 1616 na den sv. Michala byl Kryštof ve večerních hodinách přepaden a ubit tlupou rozlobených sedláků. Byl předtím v Kunvaldu jako přívrženec a člen českobratrské obce v Kunvaldu, kde se zúčastnil jejich bohoslužby. Vlastnictví rodu Mauschwitzů tak v Rokytnici skončilo bez nástupu přímého dědice.
Razítkovací místa:       
Městské informačnía kulturní středisko (Červenec–srpen Po 9,30–11,30; 12,00 –16,00, Út–Pá 7,30–11,30; 12,00–16,00, So 8,00 –12,00), tel. 491 616 995
Pevnost Hanička (Po 7,30–13,00, Út–Pá 7,00-16,00, So 7,30–10,30), tel. 494 593 138
Informační centrum (Květen–červen So 9,30–15,00, Ne, Sv 9,30–14,00, Červen Út–Pá 9,30–14,00, Červenec–srpen Út–Pá 9,30–17,00, Září–říjen So 9,30–15,00, Ne,Sv 9,30–14,00), tel. 736 752 218. Dále v době normálních prohlídek a nepravidelně vziměpři příznivém počasí pro běžkování.

U nás začíná pohádková říše.