Skip to content
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home Kačenčina pohádková říše Preambule a artikuly
Preambule a artikuly Drukuj Email
There are no translations available.

Malebným koutem severovýchodních Čech jsou Orlické hory. Oblé vrcholy hor nevzbuzují respekt jako příkré stráně Krkonoš, ale spíše navozují příjemný pocit něžné krásy. Příroda, často i nedotčena lidskou rukou, hrady, zámky i dřevěné příbytky horalů vás naladí tak, že často čekáte, že z roubené chaloupky vyjde starý písmák z Jiráskových románů, či prostá kořenářka z pohádek. A možná, budete- li mít štěstí, potkáte i samu paní hor, princeznu Kačenku, jak se prochází se svým sousedem a přítelem Krakonošem. Ale pozor, oba jsou to mocné pohádkové bytosti a mohou se zjevovat v nejrůznějších podobách. Celičký kraj je plný pohádek, které zapsali B. Němcová, J. Š. Kubín, J. Jech, A. Špinler, V. Šplíchal, J. Lukášek a další autoři. Pohádkové postavičky najdeme snad v každé vsi. To vše vedlo Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory v září roku 2002 k vyhlášení „Kačenčiny pohádkové říše“, která si dala za cíl zpříjemnit našim návštěvníkům, a hlavně jejich dětem pobyt pohádkou. Turisté se tak mohou setkat s Kačenkou při slavnostech, jako je např. Rozloučení se zimou, v letních měsících tavení skla dřevem, ale také i s jinými „pohádkovými obyvateli“ Orlických hor. Ať už při zmíněných slavnostech, či v pohádkových emblémech horských obcí, které navrhla výtvarnice Jarmila Haldová, či na jídelních lístcích našich pohostinských zařízení nebo i jinde. Snahou projektu i všech, kteří se o „Kačenčinu pohádkovou říši“ starají, je přiblížit návštěvníkům nejenom kraj, ale i jeho pohádky, další lidovou slovesnost, ale i pohostinnost místních horalů. Abyste se cítili „U nás jako v pohádce“

preambule