Skip to content
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home CHKO Orlické hory
CHKO Orlické hory Print E-mail
There are no translations available.

Správa CHKO Orlické hory
Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: +420 494 539 541 , fax: +420 494 539 540
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
http://www.orlickehory.ochranaprirody.cz

Pozoruhodně zachovalý krajinný celek tvořený hřebenem Orlických hor, svahy před a za hlavním hřebenem a částečně malebným podhůřím. Nejvyšším vrcholem Orlických hor je Velká Deštná se svými 1115 m, průměrná nadmořská výška je 789 m. Hřeben a návětrné jihozápadní svahy jsou odlesněné v důsledku působení dálkových imisí. Orlickohorskou brázdou protéká řeka Divoká Orlice, tvořící od Trčkova až po Zemskou bránu státní hranici dlouhou 29 km. Po počátečním poměrně klidném toku proráží bouřlivě horský hřeben a proniká do vnitrozemí v oblasti nazvaném Zemská brána. Vytváří zde hlubokou soutěsku, s obnaženými rulovými skalisky, vysokými až 40 metrů. Jedinečná přírodní scenérie je vyhlášena přírodní rezervací. Hluboká a strmá údolí jsou typická i pro další toky Orlických hor. Zdobnice, Říčka, Bělá, Kněžna, Olešenka a Zlatý potok porušují příkrými údolními svahy zaoblené denudační hřbety a dotvářejí tak charakteristický ráz krajiny. Prameniště těchto řek, ležící na svazích hlavního hřebene, dnes představují ostrůvky nejzachovalejších přírodních biotopů, které sestupují z hor do podhůří lestnatými údolími. V jejich závěrech se nachází celá řada pramenišť a podmáčených horských luk. Srážkově je území nadprůměrné. Fragmenty původních porostů najdeme v národní přírodní rezervace Bukačka a Trčkov a v přírodních rezervacích Sedloňovský vrch, Pod Vrchmezím a Černý důl. Jelení lázeň a U Kunštátské kaple jsou vrcholová rašeliniště se zajímavou květenou a zvířenou. Osobitá krása této oblasti je dotvářena zachovalou lidovou architekturou.

Rozloha: 204 km2
les 72 %, trvalé travní porosty 25 %, orná 2 %
Geografická orientace 50° 07´ - 50° 23´ N, 16° 17´- 16° 17´E
Nadmořská výška 416 m (na řece Bělé) - 1115 m (Velká Deštná)
Zvláštní ochrana 19 maloplošných zvlášť chráněných území
Celková rozloha MCHÚ: 415 ha.
 

PřírodaPARTNEŘI WEBU

logo-EURG


logo_aopk
Agentura
Ochrany přírody a krajiny